P8.- Edifici KNX  Programació i posta en marxa de la instal·lació domòtica de forma
            centralitzada des de recepció de les persianes de les tres plantes de l'edifici d'oficines.

Edifici Ofi. - 08 Descripció KNX - fgarrido