P7.- Edifici KNX  Programació i posta en marxa de la instal·lació domòtica de les 
           persianes de les tres plantes de l'edifici d'oficines de forma individual.

Edifici Ofi. - 07 Descripció KNX - fgarrido