P6.- Edifici KNX Programació i posta en marxa de la instal·lació domòtica de la  
            il·luminació de tot l'edifici d'oficines, gobernat des de la recepció amb dos escenes:
                  1.- Començar jornada laboral
                  2.- Reunions.

Edifici Ofi. - 06 Descripció KNX - fgarrido