P5.- Edifici KNX Programació i posta en marxa de la instal·lació domòtica de la 
           Il·luminació de recepció i l'escala i despatxos de la tercera planta de l'edifici d'oficines, 
           de forma centralitzada.

Edifici Ofi. - 05 Descripció KNX - fgarrido