P4.- Edifici KNX   Programació i posta en marxa de la instal·lació domòtica de la 
            il·luminació de recepció i l'escala des de qualsevol de les tres plantes: encesa manual i 
            apagada automàtica (minutera d'escala) a més a més hi ha la possibilitat d'escendre i 
            apagar la llum de forma permanent per fer manteniment o neteja de l'escala.

Edifici Ofi. - 04 Descripció KNX - fgarrido