Documentació sobre Càlcul secció de conductors

1.- Exemple Calcul de la LGA

2.- Exemple Calcul de la DI