1.- Exercicis Càlcul de línies Derivació Individual

Exercicis_Calcul de linies DI


2.- Càlcul automàtic de línies Derivació Individual

Calcul_Linies_RBT2002_fgarrido_2015

EXERCICIS CÀLCUL DI

Exercicis_Calcul de linies LGA.doc

Exercicis_Calcul de linies LGA