1.6.- Curiositats Llei d'Ohm

CIRCUIT CONDUCTOR AMB TINTA DE BOLIGRAF


La llei d'Ohm i les seves curiositats